Thứ bảy, 25/9/2021

Chính Sách Hợp Tác

15/06/2020

Hợp tác Giữa Thành Viên và Kenhdiaoc.vn

  1. Thành viên tham gia Kenhdiaoc.vn là các cá nhân, tổ chức đã đăng ký thành viên và các cá nhân, tổ chức vãng lai đã kê khai thông tin bắt buộc được Kenhdiaoc.vn chính thức công nhận và cho phép sử dụng dịch vụ do Kenhdiaoc.vn cung cấp.
  2. Thành viên tham gia Kenhdiaoc.vn được quyền tự do tìm hiểu và thỏa thuận với bên có nhu cầu trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.
  3. Bất động sản, dịch vụ liên quan đến bất động sản trong các nội dung tin, baner quảng cáo … được đăng trên Kenhdiaoc.vn phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật
  4. Mọi hoạt động được thực hiện tại Kenhdiaoc.vn được thực hiện một cách tự do, bình đẳng, công khai, minh bạch và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của thành viên.

 

Bất động sản nổi bật
Theo dõi trênfacebookIGYoutube

Kenhdiaoc.vn - Kênh Thông Tin Bất Động Sản Việt Nam

kenhdiaoc.vn - Kênh Thông Tin Bất Động Sản Việt Nam

kenhdiaoc.vn - Kênh Thông Tin Bất Động Sản Việt Nam

kenhdiaoc.vn - Kênh Thông Tin Bất Động Sản Việt Nam