Thứ bảy, 25/9/2021

Chính Sách Hỗ Trợ

24/05/2020

Kênh Địa Ốc - Kenhdiaoc.vn cam kết thực hiện hỗ trợ 

Với mong muốn xây dựng cổng trung gian kết nối và cung cấp thông tin bất động sản nhanh chóng và hiệu quả nhất, kenhdiaoc.vn sẽ nỗ lực tối đa và nghiêm túc loại bỏ những thông tin không trung thực hoặc hàng hóa giả bao gồm và không giới hạn.

Cam Kết Của Kênh Địa Ốc - kenhdiaoc.vn

Kênh Địa Ốc Loại bỏ những thông tin cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Kênh Địa Ốc Loại bỏ những thông tin cung cấp hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.

Nghĩa vụ của Kênh Địa Ốc - kenhdiaoc.vn

Kênh Địa Ốc và Ban quản trị kenhdiaoc.vncó nghĩa vụ tiếp nhận những phản ánh từ thành viên của kenhdiaoc.vn và các bên liên quan khác (nếu có).

Các giao dịch liên quan đến bất động sản giữa người mua với người bán, giữa bên thuê và bên cho thuê là giao dịch hoàn toàn độc lập và các bên tham gia giao dịch phải tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình. kenhdiaoc.vn chỉ là cầu nối thông tin và không tham gia vào bất kỳ hoạt động hay nội dung thỏa thuận nào trong giao dịch giữa hai bên.

Kênh Địa Ốc cố gắng cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động của kenhdiaoc.vn và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên trường hợp những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát của kenhdiaoc.vn thì kenhdiaoc.vn được miễn trừ mọi trách nhiệm.

Bất động sản nổi bật
Theo dõi trênfacebookIGYoutube

Kenhdiaoc.vn - Kênh Thông Tin Bất Động Sản Việt Nam

Kênh Địa Ốc - Kenhdiaoc.vn cam kết thực hiện hỗ trợ

Cam Kết Của Kênh Địa Ốc - kenhdiaoc.vn

Nghĩa vụ của Kênh Địa Ốc - kenhdiaoc.vn